استخدام تعدادی نیروی گالوانیزه کار در مشهد
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آشنا به تاسیسات لوله‌ کشی در مشهد
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت