نتیجه آزمون MBTI

شرکت کننده: بهنام یونسی
تیپ شخصیت شما
ناظر ESTJ-A از گروه شخصیتی محافظان
ذهن
این ویژگی چگونگی تعامل با محیط ما را تعیین می کند.
درونگرا ۲۹٪
برونگرا ۷۱٪
انرژی
این ویژگی نشان می دهد که چه چیزی انرژی ذهنی ما را هدایت می کند.
شهودی ۴۱٪
حسی ۵۹٪
طبیعت
این ویژگی نشان می دهد چگونه ما تصمیم گیری میکنیم و با احساساتمان کنار می آییم.
احساسی ۴۲٪
فکری ۵۸٪
تاکتیک
این ویژگی رویکرد ما را در کار، برنامه ریزی و تصمیم گیری نشان می دهد.
قضاوت کننده ۹۰٪
اکتشاف کننده ۱۰٪
شخصیت
این ویژگی پایه و اساسی، نشان می دهد اعتماد به نفس ما در توانایی ها و تصمیمات ما چگونه است.
اظهار کننده ۶۹٪
محتاط ۳۱٪

شخصیت ناظر (ESTJ) از گروه شخصیتی محافظان

تفسیر شخصیت ناظر (ESTJ)

"دستور خوب پایه و اساس همه چیز است."
ادموند بورک

اشخاص ESTJ نمایانگر اصول و رسوم پذیرفته شده‌اند. آن‌ها از قدرت ادراک خود برای تشخیص اینکه چه کاری درست یا نادرست است و همچنین چه چیزی مقبولیت یا عدم مقبولیت اجتماعی را به دنبال دارد، استفاده می‌کنند و به واسطه همین قدرتِ تشخیص، خانواده و گروه‌ها را دور هم جمع می‌کنند. آن‌ها به ارزش‌هایی چون صداقت، فداکاری و کرامت ارج می‌نهند. چنین اشخاصی برای راهنمایی‌ها و توصیه‌های روشن و واضح‌شان ارزشمند هستند و با خرسندی رهبری راه‌های دشوار را به عهده می‌گیرند. آن‌ها از جمع کردن افراد دور هم احساس افتخار می‌کنند و اغلب نقش‌هایی مرتبط با سازماندهی یک گروه را به عهده می‌گیرند. به شدت می‌کوشند تا در نقش سازمان‌دهنده‌ی یک گروه همه را برای یک مراسم محبوب دور هم جمع کنند یا در مواقعی برای ادای آیین و رسوم سنتی، خانواده و گروه‌ها را گرد هم آورند.


هر شخص حرفه‌ای پای باورهایش می‌ایستد و از آن‌ها دفاع می‌کند

اشخاص ESTJ در انجام کارها عالی، در اجرای نقشه‌ها و برنامه‌ها قدرتمند و در سازماندهی امور با در نظر گرفتن همه جزئیات و در چهارچوب قوانین متبحر اند. به سرعت تصمیم‌هایشان را عملی و افراد و پروژه‌ها را برای انجام کارها سازماندهی می‌کنند. آن‌ها از داشتن مسئولیت و اینکه همه چیز را تحت نظر داشته باشند لذت می‌برند. در گرفتن تصمیمات عینی خوب عمل می‌کنند و می‌دانند که چگونه کارها را انجام دهند. درباره هر موضوعی عقیده‌ای دارند و همواره از کلمه مناسب استفاده می‌کنند.

این اشخاص، رفتاری مسئولانه دارند، هشیار و متعهدند و نسبت به تعهدات خود از پایبندی فراوان برخوردارند. آن‌ها دوست‌دار ساختار هستند، جزئیات را به خاطر می‌سپارند و آن‌ها را سازماندهی می‌کنند. این نوع شخصیتی برای رسیدن به موقع به برنامه‌هایش تلاش می‌کند و کارهایش را با کارایی هر چه بیشتر انجام می‌دهد. به جزئیات روزمره توجه می‌کند و بر رسیدن به نتایج در کاراترین روش ممکن تمرکز دارند. آنان مجموعه‌ای روشن و واضح از استانداردهای منطقی دارند که با روشی معین و نظام‌مند دنبال‌شان می‌کنند و از دیگران نیز همین توقع را دارند.


خوب است که اشتباهت را متوجه شوی و آن را برطرف کنی

اشخاص ESTJ علاقه شدید به تصمیم‌گیری دارند و خود، تصمیم‌گیرندگانی بزرگ و منطقی هستند. آنان اغلب اوقات تصمیمات خود را با توجه به تجربیات گذشته‌شان می‌گیرند. این اشخاص، منطقی، عینی و تحلیل‌گر هستند و قدرت استدلالی فراوانی دارند. در واقع بعید است آن‌ها تحت تأثیر چیزی جز منطق قرار گیرند. بسیار واقع‌بین و عمل‌گرا هستند و به حقایق بها می‌دهند. به امور و مسائل حقیقی و عینی بیش از نظریه‌ها و نقطه نظرهای نظری بها می‌دهند. آنان برای چیزهایی که کاربرد عملی ندارند، بهایی قائل نیستند. می‌دانند که پیرامونشان چه اتفاقاتی می‌افتد، بیشتر به این‌جا و اکنون توجه دارند و در لحظه حال زندگی می‌كنند.

چون این اشخاص با قوانین مشخصی کار می‌کنند، ثابت قدم اند و می‌توان روی آن‌ها حساب باز کرد. آن‌ها به سنت‌ها بها می‌دهند و به همین دلیل به نهادهای موجود، توجه شایسته‌ای دارند. هر چند در روابط خود ثابت قدمند، برای آن‌ها زندگی احساسی و اجتماعی به اندازه سایر جنبه‌های زندگی‌شان مهم نیست و توجه زیادی به زندگی احساسی و اجتماعی خود ندارند. این اشخاص در داوری نسبت به دیگران راحت هستند و به راحتی از دیگران انتقاد می‌كنند. افرادی منظم اند و از نظم و انضباط فراوانی برخوردارند. ESTJها اجتماعی، صریح و دوستانه هستند. شناختن آن‌ها اغلب آسان است، زیرا آنچه را که می‌بینید، همان هستند.