استخدام 14 ردیف شغلی در شرکت الماس کبیر شمس در تهران

۳۲ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام الماس کبیر شمس

logo

شرکت الماس کبیر شمس (سهامی خاص) واقع در شهرک صنعتی شمس آباد جهت تکمیل سرمایه منابع انسانی خود در استان تهران افراد دارای شرایط ذیل را، از طریق مصاحبه حضوری و آزمون (رایگان)سنجش مهارت، استخدام می نماید. 

عنوان شغلی شرایط احراز
تکنسین آزمایشگاه تولید
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 6 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی:لیسانس شیمی / سرامیک
تکنسین برق 
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 6 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی:لیسانس برق
تکنسین الکترونیک  
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 5 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری:3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس الکترونیک

تکنسین مکانیک

 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 10 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال 
 • حداقل مدرک تحصیلی:لیسانس مکانیک
انباردار  
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 5 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی:  لیسانس حسابداری

Help Desk 

 

 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 3 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی:  لیسانس نرم افزار / سخت افزار
کارگر خط تولید 
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز:40 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری:3 سال 
 • حداقل مدرک تحصیلی:دیپلم
کارگر فنی 
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 20 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری:5 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: دیپلم فنی
کارگر ساده 
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 25 نفر 

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال 
 • حداقل مدرک تحصیلی:سیکل
باغبان 
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 2 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی:سیکل
نظافتچی 
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 5 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: سیکل
کمک آشپز  
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز:  3 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: سیکل
راننده پایه یک
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 3 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری:5 سال 
 • حداقل مدرک تحصیلی: سیکل
حراست 
 • جنسیت: آقا
 • تعداد مورد نیاز: 10 نفر

شرایط عمومی :

 • حداکثر سن 35 سال
 • کارت پایان خدمت
 • عدم استعمال دخانیات
 • ایاب ذهاب صرفًا در مسیر های شهرری، شهریار، پرند، رباط کریم، اسلامشهر، حسن آباد فشافویه در تعهد شرکت می باشد.
 • سابقه کاری: 3 سال
 • حداقل مدرک تحصیلی: لیسانس

 

این آگهی مربوط به ۳۲ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.