c

استخدام نیروی خانم جهت دفتر پیشخوان دولت در بیرجند

۴۰ روز قبل نشان شده نشان کردن
به نیروی خانم، لیسانس مسلط به کامپیوتر به صورت دو شیفت جهت دفتر پیشخوان خدمات دولت در بیرجند نیازمندیم.
خانم معلول که توان کار در دفتر پیشخوان دولت داشته باشد در اولویت هستند
این آگهی مربوط به ۳۹ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.