استخدام کمک آشپز جهت رستوران حاتم - بندرعباس

۴۲۶ روز قبل نشان شده نشان کردن
به کمک آشپز با حقوق و مزایای عالی جهت رستوران حاتم در بندرعباس نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۴۲۵ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.