c

استخدام آرایشگر ماهر جهت همکاری در اصفهان

۶ روز قبل نشان شده نشان کردن
به آرایشگر ماهر جهت همکاری در اصفهان (خیابان شیخ بهایی) به صورت درصدی نیازمندیم.
موبایل: 0913xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی