استخدام 14 ردیف شغلی در شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو

۲۰۲ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
 

بازبین کنترل کیفیت

 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 4
 • رشته تحصیلی : شیمی کاربردی / مهندسی شیمی 
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال:  3

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
 

نمونه بردار و آزمون کننده

 

 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 3
 • رشته تحصیلی : شیمی محض/ مهندسی شیمی
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال: 3

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
 اپراتور تاسیسات
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 3
 • رشته تحصیلی : مکانیک عمومی / تاسیسات
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال: 3

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
 

تعمیرکار

 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 5
 • رشته تحصیلی : مکانیک عمومی
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال:  3

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
جوشکار-لوله کش
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 1
 • رشته تحصیلی : جوشکاری
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و گواهینامه فنی و حرفه ای جوشکار
 • سابقه کار سال:  5

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
 تراشکار
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 2
 • رشته تحصیلی : ساخت و تولید
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم و گواهینامه فنی و حرفه ای تراشکار درجه 1
 • سابقه کار سال: 5

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.

تکنسین برق

 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 7
 • رشته تحصیلی : برق صنعتی
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال: 5

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
تکنسین مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 2
 • رشته تحصیلی : مکانیک عمومی/صنایع
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال: 5

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
انباردار
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 3
 • رشته تحصیلی : مکانیک عمومی
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال:  2

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
کارمند انبار
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تعداد: 2
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر/ انبارداری / مکانیک
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال: 2

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
اپراتور خط تولید
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 3
 • رشته تحصیلی : برق/ مکانیک عمومی/کامپیوتر
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال:  2

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
اپراتور پالایشگاه
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 10 
 • رشته تحصیلی : شیمی کلیه گرایش ها /تاسیسات
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال:  2

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
نگهبان
 • جنسیت: آقا
 • تعداد: 4
 • رشته تحصیلی : روابط عمومی/تربیت بدنی
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال: 3

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
کمک آشپز
 • جنسیت: آقا 
 • رشته تحصیلی : -
 • مقطع تحصیلی: فوق دیپلم
 • سابقه کار سال:  5

شرایط عمومی :

 • اعتقاد به دین مبین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی
 • دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)
 • عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
 • حداقل سن جهت متقاضیان لیسانس 27 سال و متقاضیان فوق دیپلم 25 سال می باشد. مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
 • حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس 15 و متقاضیان فوق دیپلم 16 می باشد.
 • اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد.(بومی به فردی اطلاق می گردد که الف: حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد. ب: محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد. ج: محل اشتغال بکار پدر، مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد.)
 • دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.

 

این آگهی مربوط به ۲۰۲ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.