استخدام مترجم در انتشارات شگفت در تهران

۵۹۳ روز قبل نشان شده نشان کردن
انتشارات شگفت در تهران به مترجم جهت ترجمه کتاب از کلیه زبانها به فارسی نیازمند است.
این آگهی مربوط به ۵۹۲ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.