c

استخدام ساندویچ زن خانم جهت بوفه بیمارستان در تهران

۴ روز قبل
به ساندویچ زن خانم جهت بوفه بیمارستان در تهران محدوده ونک نیازمندیم.
تلفن: 0218xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل: 0919xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.