c

استخدام منشی خانم آشنا به اموردفتری و کار با کامپیوتر در تهران

۳ روز قبل نشان شده نشان کردن
به منشی خانم آشنا به اموردفتری و کار با کامپیوتر در تهران نیازمندیم.
تلفن: 0212xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی