استخدام رستوران ایتالیایی دوران در کرج

۵۲ روز قبل نشان شده نشان کردن
به سالنکار و کانترکار در رستوران ایتالیایی دوران در کرج (عظیمیه، میدان بهارستان) نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۵۱ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.