استخدام برشکار و قیچی کار جهت کار در تهران

۳۹ روز قبل نشان شده نشان کردن
به برشکار و قیچی کار در محدوده پرده فروشهای مولوی در تهران نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۳۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.