استخدام 34 عنوان شغلی در شرکت معتبر و فعال در حوزه نفت و گاز در خوزستان

۳۷ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک شرکت معتبر و فعال در حوزه نفت و گاز در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
مدیر حسابرسی داخلی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: امور مالی و حسابرسی (دارای تخصص در حسابرسی بین المللی IFRS)
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل سابقه در حوزه نفت و گاز و انرژی: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر QHSE
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی صنایع، مهندس بازرسی و ایمنی یا مهندسی ساخت و تولید
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل سابقه در حوزه نفت و گاز و انرژی: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر برنامه ریزی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی یا MBA
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل سابقه در حوزه نفت و گاز و انرژی: 3 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر تولید
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی مکانیک ساخت و تولید
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر دفتر طراحی و مهندسی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی مکانیک تمامی گرایش ها
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر امور مالی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مدیریت مالی (دارای تخصص در حسابرسی بین المللی IFRS)
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر بازرگانی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مدیریت بازرگانی ،مهندسی مکانیک و MBA
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر IT
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی نرم افزار و مهندسی IT
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 6 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
مدیر بازاریابی و فروش
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مدیریت بازرگانی یا مهندسی نفت
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل سابقه در حوزه نفت و گاز و انرژی: 8 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر امور حقوقی و قراردادها
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: حقوق و قانون تجارت، حقوق بین الملل، امور قرادادها
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل سابقه در حوزه نفت و گاز و انرژی: 6 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر منابع انسانی و امور اداری
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مدیریت (دولتی یا منابع انسانی)
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
مدیر حراست
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: علوم انسانی
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 8 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
رئیس تضمین و کنترل کیفی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی بازرسی فنی و مهندسی مکانیک
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 7 سال
 • حداقل سابقه در حوزه نفت و گاز و انرژی: 4 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
سرپرست انبار ها
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی صنایع
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
رئیس کنترل پروژه
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی صنایع و مکانیک
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 8 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
کارشناس ارشد کنترل کیفی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی مکانیک ساخت و تولید و مهندسی مکاترونیک
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
سرپرست خط مونتاژ تست
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی مکانیک ساخت و تولید
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
تکنسین های فنی حرفه ای
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: فنی حرفه ای (برق و مکانیک)
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: دیپلم/کاردانی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
سرپرست پشتیبانی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی (تمام رشته ها)
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 8 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
تکنسین فنی حرفه ای
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: فنی حرفه ای (برق و مکانیک)
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: کاردانی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
سرپرست مهندسی مکانیک
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
سرپرست مهندسی برق
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی برق قدرت/ابزار دقیق
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
سرپرست مهندسی مواد
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی مواد
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 5 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
سرپرست مدیریت دانش
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش مدیریت دانش
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 8 سال
 • حداقل سابقه در حوزه نفت و گاز و انرژی: 3 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
رئیس حسابداری مالی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: حسابداری
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
رییس حسابداری مدیریت
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: حسابداری
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
خزانه دار
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: حسابداری
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 6 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: Basic
جمع دار اموال و تنخواه دار
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: حسابداری
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 6 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
رئیس بازرگانی داخلی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مدیریت بازرگانی
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 8 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: Basic
رییس بازرگانی خارجی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مدیریت بازرگانی
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 10 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی ارشد
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
رئیس امور حقوقی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: حقوق
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 8 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
رئیس امور قراردادها
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: حقوق
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 8 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: Advanced
رئیس امور کارکنان
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: مدیریت منابع انسانی
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 6 سال
 • حداقل مدرک: کارشناسی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate
مسئول دفتر
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تخصص: روابط عمومی
 • حداقل سابقه مرتبط با جایگاه: 6 سال
 • حداقل مدرک: دیپلم/کاردانی
 • مهارت زبان انگلیسی: intermediate

 

این آگهی مربوط به ۳۷ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.