c

استخدام راننده آقا جهت پخش بار بدون وسیله نقلیه - کرج

۴ روز قبل
به راننده آقا جهت پخش بار بدون وسیله نقلیه در کرج نیازمندیم.
تلفن: 0263xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی