c

استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت جهان حفار خوزستان

امروز نشان شده نشان کردن

استخدام جهان حفار ایرانیان

شرشرکت جهان حفار خوزستان جهت تکمیل کادر هیئت مدیره شرکت مشاور حقوقی برای اجراء پروژه های دولتی و خصوصی در استان خوزستان از دارندگان پروانه پایه یک و ارشد ،معماری، عمران ، مکانیک، برق و.... دعوت به عمل می آورد.

عنوان شغلی شرایط احراز
مهندس معمار
 • جنسیت:خانم ، آقا
 • پروانه: پایه دو- پایه یک- ارشد 
 • مدرک: مرتبط
 • بیمه شرکت مشاور: 2 سال به بالا 
 • با حقوق
مهنس عمران
 • جنسیت: خانم ، آقا
 • پروانه: پایه دو- پایه یک- ارشد 
 • مدرک: مرتبط
 • بیمه شرکت مشاور: 2 سال به بالا 
 • با حقوق
مهندس برق
 • جنسیت: خانم ، آقا
 • پروانه: پایه دو- پایه یک- ارشد 
 • مدرک: مرتبط
 • بیمه شرکت مشاور: 2سال به بالا
 • با حقوق
 مهندس مکانیک  
 • جنسیت: خانم ، آقا
 • پروانه: پایه دو- پایه یک- ارشد 
 • مدرک: مرتبط
 • بیمه شرکت مشاور: 2 سال به بالا
 • با حقوق
مهندس تاسیسات
 • جنسیت: خانم ، آقا
 • پروانه: پایه دو- پایه یک- ارشد 
 • مدرک: مرتبط
 • بیمه شرکت مشاور: 2 سال به بالا
 • با حقوق

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.