استخدام نیروی آشنا به سیستمهای برودت و تبرید در تبریز

۴۸۷ روز قبل نشان شده نشان کردن
به همکار آشنا به سیستمهای برودت و تبرید کولر، چیلر و یخچال در تبریز (شهرک صنعتی رجایی شمالی) نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۴۸۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.