استخدام 13 عنوان شغلی در شرکت فنی مهندسی آتیه نگار نویان آسمان در تهران

۱۸۵ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام فنی مهندسی آتیه نگار نویان آسمان

شرکت فنی مهندسی آتیه نگار نویان آسمان در استان تهران جهت تکمیل کادر خود در پروژه های ساختمانی نیروهای فنی و تخصصی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید. استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
انباردار
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با مدرک حداقل کاردانی با سابقه مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
کارمند تدارکات
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با مدرک حداقل دیپلم
 • با سابقه مرتبط حداقل 6 سال
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
مسئول ماشین آلات
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با مدرک حداقل دیپلم
 • با سابقه مرتبط حداقل 10سال
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
پیمانکار اسکلت بتنی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با حداقل 12 سال سابقه مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • بیمه
پیمانکار ابنیه
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • سفت کاری و نازک کاری
 • با حداقل 12سال سابقه مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • بیمه
پیمانکار آشپزخانه
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • پیمانکار آشپزخانه کارگاهی
 • با حداقل 10سال سابقه مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • بیمه
راننده غلتک فلزی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • حداقل 5سال سابقه کاری مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
راننده گریدر
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با حداقل 15 سال سابقه کاری مرتبط
 • داشتن گواهینامه ویژه الزامی است
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
راننده تانکر آب پاش
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
کارگر ساختمانی ساده
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
سرویس کار ماشین آلات
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با حداقل 10 سال سابقه کاری مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
راننده بیل مکانیکی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط
 • داشتن گواهینامه ویژه الزامی است
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه
راننده غلتک پاچه بزی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • با حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط
 • استخدام در کشور ایران صورت خواهد گرفت و محل ماموریت در پروژه ای کشور عراق 4 کیلومتری حرم مطهر حضرت علی (ع) خواهدبود.
 • حقوق ثابت
 • بیمه

 

این آگهی مربوط به ۱۸۵ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.