c

استخدام یک شرکت انبوه ساز در کیش

۴ روز قبل نشان شده نشان کردن
یک شرکت انبوه ساز در کیش به نگهبان جهت همکاری نیازمند است.
داشتن گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد الزامی است
تلفن: 0764xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی