c

استخدام 13 ردیف شغلی در یک رستوران معتبر در اصفهان

۲۸ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک رستوران جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
 انبار دار
 • جنسیت: آقا ، خانم
 •  ساعت کاری 7 تا 15
 
 • همراه با بیمه

کاپیتان اُردر

(سرگارسون) 

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • دو شیفت 7 تا 16 یا 15:30 تا 1 بامداد قابل تغییر است
 •  همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.

 مهماندار

( گارسون)

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 7 تا 16 یا 15:30 تا 1 بامداد 
 •  همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.

 مهماندار

(گارسون)

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 11:30 تا 16:30 + 18:30 تا 1 بامداد 
 •  همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.
 سالن کار
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 11:30 تا 16:30 + 18:30 تا 1 بامداد 
 •  همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.

 خدمات

(کارگر ساده) 

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 7 تا 16 یا 15:30 تا 24:30
 • قابل تغییر است
 •  همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.
 باریستا 
 • جنسیت: آقا ، خانم
 •  ساعت کار 7 تا 16 یا 15:30 تا 1 بامداد  
 •   همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.
 بارتندر
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 7 تا 16 یا 15:30 تا 1 بامداد 
 •   همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.
 آشپز 
 •  جنسیت: آقا ، خانم
 •  ساعت کار 7 تا 12:30 
 •   همراه با بیمه
 آشپز 
 •  جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 10:30 تا 16:30 + 18:30 تا 1 بامداد 
 •   همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.
 کمک آشپز 
 •  جنسیت: آقا ، خانم
 • 10:30 تا 16:30 + 18:30 تا 1 بامداد 
 •   همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد.

 گارنیش

(دورچین) 

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 10:30 تا 16:30 + 18:30 تا 1 بامداد قابل تغییر
 • همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد
 ظرف شور 
 •  جنسیت: آقا ، خانم
 • ساعت کار 8:30 تا 17 یا 16:30 تا 1 بامداد 
 •   همراه با بیمه
 • برای پرسنل خانم در شیفت شب (از 10 شب به بعد) سرویس برگشت وجود دارد

 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به شماره واتس آپ های زیر ارسال و یا جهت هماهنگی با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایند.
این آگهی مربوط به ۲۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.