استخدام Data Scientist در شرکت تحلیل گران در تهران

۱۰۰ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام تحلیل گران

شرکت تحلیل گران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

شرایط احراز  عنوان شغلی

Gender : Male , Female

Type of cooperation: full time

Applied knowledge of data structures and algorithms

Experience in efficient data modeling

Applied knowledge of SQL, NoSQL, & NewSQL databases including Percona, ScyllaDB, and VoltDB

Applied knowledge of database tuning

Applied knowledge of scalability in the context of database design

Applied knowledge of optimization in the context of database design

Highly skilled in operating and managing databases

Familiarity with distributed design in the context of databases

Familiarity with object storage such as OpenStack swift and LinkedIn Ambry

Familiarity with in-memory key/value stores such as memcached, Redis, and Aerospike

Familiarity with different file systems such as FUSE, ZFS, EXT4

Familiarity with operating system optimization techniques in the context of database design

Familiarity with designing benchmarks in the context of database testing

Familiarity with a scripting language including R & Julia, AI & machine learning, and deployment

Familiarity with distributed computing

Familiarity with Apache Hadoop and Spark

Familiarity with big data security

Data Scientist

 

این آگهی مربوط به ۱۰۰ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.