c

استخدام 10 ردیف شغلی در یک شرکت مهندسین مشاور معتبر در تهران

۳۶ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک شرکت مهندسین مشاور معتبر نیمه دولتی جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
 مهندس معمار
 • جنسیت: آقا، خانم
 • مسلط به نرم افزار رویت جهت مدل سازی و فاز 2  
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
 مهندس معمار 
 • جنسیت: آقا، خانم
 • جهت طراحی فاز 1 و طراحی داخلی
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
 مهندس معمار 
 • جنسیت: آقا، خانم
 • در حوزه R&D
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
مهندس عمران
 • جنسیت: آقا، خانم
 • در حوزه R&D
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
 مهندس برق
 • جنسیت: آقا، خانم
 • مسلط به نرم افزار رویت و طراحی
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
مهندس مکانیک 
 • جنسیت: آقا، خانم
 • مسلط به نرم افزار رویت و طراحی
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
 جامعه شناس 
 • جنسیت: آقا، خانم
 • با حداقل 5 سال سابقه کار
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
 تکنسین معماری
 • جنسیت: آقا، خانم
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
تکنسین عمران
 • جنسیت: آقا، خانم
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله
 کارشناس ارتباطات و بازاریابی بین الملل 
 • جنسیت: آقا، خانم
 • ساعت کاری: 8 - 16.30
 
 • مازاد بر حقوق ماهیانه پرداخت کارانه به میزان حقوق، هر سه ماه یکبار
 • یک ماه حقوق به عنوان پاداش (متناسب با بهره وری)
 • بیمه و بیمه تکمیلی
 • ناهار روزانه
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • هدایا به مناسبت های مختلف (روز زن، روز مرد، شب یلدا و ...)
 • 25 میلیون تومان وام پس از یک سال قرارداد با باز پرداخت 12 ساله

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
این آگهی مربوط به ۳۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.