استخدام 9 عنوان شغلی در بیمارستان مهرآیین لواسان در تهران

۲۸ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام بیمارستان مهرآیین لواسان

شرکت بیمارستان مهرآیین لواسان جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
منشی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر
 • آشنا به امور حسابداری
 • حداکثر 30 ساله
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
 • حقوق ثابت بر اساس وزارت کار
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • بیمه تامین اجتماعی
 • غذا
نیروی خدمات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • خوش برخورد و آراسته
 • حداکثر 35 ساله
 • آشنا به امور نظافت فضاهای درمانی
 • حداقل 3 سال سابقه کار
 • حقوق ثابت وزارت کار
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • غذا
کمک آشپز
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • آشنا به اصول آشپزی
 • تمیز و آراسته و با سلیقه
 • حداکثر 35 ساله
 • دارای حداقل 4 سال سابقه کار
 • حقوق ثابت وزارت کار
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • غذا
کارمند پذیرش و ترخیص
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر
 • آشنا به اصول پذیرش و ترخیص بیمارستانی
 • حداکثر 35 ساله
 • دارای سابقه کار مفید
 • حقوق ثابت وزارت کار
 • ببمه تامین اجتماعی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • غذا
پرستار
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • دارای پایان طرح نیروی انسانی
 • حداکثر 35 ساله
 • با انگیزه و خوش برخورد
 • حداقل 3 سال سابقه کار نرسینگ
 • حقوق ثابت
 • کارانه و شرایط مالی عالی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • تغذیه
کارشناس استریلیزاسیون مرکزی بیمارستانی CSR
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • آشنایی کامل و گذراندن دوره استریلیزاسیون مرکزی
 • آشنایی به زبان انگلیسی و کامپیوتر
 • حداکثر 40 ساله
 • با انگیزه و خوش برخورد
 • حقوق ثابت
 • کارانه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • تغذیه
کارشناس اتاق عمل
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • دارای پایان طرح نیروی انسانی
 • حداکثر 35 ساله
 • حداقل 3 سال سابقه کار مفید
 • حقوق ثابت
 • کارانه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • تغذیه
هدنرس اتاق عمل
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تسلط کامل به اتاق عمل جنرال - ااپاروسکپی و آرتروسکپی
 • حداقل 8 سال سابقه کار مفید
 • حداکثر 45 ساله
 • حقوق عالی ثابت و کارانه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • تغذیه
سوپروایزر پرستاری
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تسلط کامل به امور پرستاری
 • حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط
 • خوش برخورد و با انگیزه
 • حقوق عالی
 • بیمه تامین اجتماعی
 • سرویس ایاب و ذهاب
 • تغذیه

 

این آگهی مربوط به ۲۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.