استخدام 6 عنوان شغلی با مزایا در یک شرکت معتبر در مرکزی

۶۸ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک شرکت معتبر جهت پروژه گلخانه در شهرک گلخانه ای آوه برای تکمیل تیم تحقیقاتی خود در آزمایشگاه شرکت کشاورزی و زیست فناوری در استان‌ مرکزی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارشناس علوم آزمایشگاهی
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اولویت با افراد بدون سابقه کار و دانشجویان ترم آخر می باشد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس
 • با افراد انتخاب شده قرارداد رسمی منعقد می گردد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسی مورد نیاز می باشد
 • محل پروژه : شهرک گلخانه‌ای فاز یک آوه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • قرارداد رسمی تمام وقت
 • حقوق توافقی
 • سرویس رفت و آمد برای افراد منتخب برقرار می گردد.
مهندس کشاورزی گرایش اصلاح نباتات
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اولویت با افراد بدون سابقه کار و دانشجویان ترم آخر می باشد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس
 • با افراد انتخاب شده قرارداد رسمی منعقد می گردد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسی مورد نیاز می باشد
 • محل پروژه : شهرک گلخانه‌ای فاز یک آوه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • قرارداد رسمی تمام وقت
 • حقوق توافقی
 • سرویس رفت و آمد برای افراد منتخب برقرار می گردد.
مهندس شیمی
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اولویت با افراد بدون سابقه کار و دانشجویان ترم آخر می باشد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس
 • با افراد انتخاب شده قرارداد رسمی منعقد می گردد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسی مورد نیاز می باشد
 • محل پروژه : شهرک گلخانه‌ای فاز یک آوه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • قرارداد رسمی تمام وقت
 • حقوق توافقی
 • سرویس رفت و آمد برای افراد منتخب برقرار می گردد.
مهندس کشاورزی گرایش خاکشناسی
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اولویت با افراد بدون سابقه کار و دانشجویان ترم آخر می باشد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس
 • با افراد انتخاب شده قرارداد رسمی منعقد می گردد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسی مورد نیاز می باشد
 • محل پروژه : شهرک گلخانه‌ای فاز یک آوه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • قرارداد رسمی تمام وقت
 • حقوق توافقی
 • سرویس رفت و آمد برای افراد منتخب برقرار می گردد.
مهندس کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اولویت با افراد بدون سابقه کار و دانشجویان ترم آخر می باشد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس
 • با افراد انتخاب شده قرارداد رسمی منعقد می گردد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسی مورد نیاز می باشد
 • محل پروژه : شهرک گلخانه‌ای فاز یک آوه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • قرارداد رسمی تمام وقت
 • حقوق توافقی
 • سرویس رفت و آمد برای افراد منتخب برقرار می گردد.
مهندس کشاورزی گرایش گیاه پزشکی
 • جنسیت: خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • اولویت با افراد بدون سابقه کار و دانشجویان ترم آخر می باشد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس
 • با افراد انتخاب شده قرارداد رسمی منعقد می گردد
 • تسلط کامل به نرم افزار آفیس و زبان انگلیسی مورد نیاز می باشد
 • محل پروژه : شهرک گلخانه‌ای فاز یک آوه
 • بیمه تامین اجتماعی
 • قرارداد رسمی تمام وقت
 • حقوق توافقی
 • سرویس رفت و آمد برای افراد منتخب برقرار می گردد.

 

این آگهی مربوط به ۶۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.