استخدام مدرس و نوازنده کلیه سازها و آواز

۵۶۷ روز قبل نشان شده نشان کردن
به مدرس و نوازنده کلیه سازها و آواز با هنرجوی فراوان و حقوق مکفی بصورت نتی و گوشی در تهران نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۵۶۶ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.