استخدام 7 عنوان شغلی در شرکت پارس سویچ در زنجان

۲۳ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام پارس سویچ

شرکت پارس سویچ، بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین داوطلبان آقا بومی استان زنجان که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند، از طریق برگزاری آزمون کتبی- عملی، مصاحبه و گزینش بصورت قراردادی موقت کارگری، دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز

مهندس برق

(کد : 010)

 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای
 • مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برق قدت – الکترونیک
 • قرارداد کاری فقط از طریق پیمانکاری خواهد بود.

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
 • تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی‌باشد.
 • عدم استعمال دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می‌شوند.
 • دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.
 • نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی.
 • احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش‌های اعلامی

داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاری آزمون به شرح ذیل:

 • حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین 70/01/01 به بعد )
 • حداکثر 32 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد. ( متولدین 68/01/01 به بعد )
 • افراد دارای سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه حداکثر 2 سال به شرایط سنی اضافه می گردد.

داوطلبان بومی استان زنجان حتماً در اولویت می باشد. بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

 • محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
 • حداقل دو سال از سنوات تحصیلی داوطلب به صورت متوالی یا متناوب زنجان باشد.
 • دعوت از پذیرفته شدگان آزمون کتبی برای انجام آزمون عملی و مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود. بنابراین قبولی در آزمون کتبی و عملی به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو ( شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد فسخ خواهد گردید.

مهندس متالوژی

(کد : 015)

 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای
 • مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد متالوژی صنعتی
 • قرارداد کاری فقط از طریق پیمانکاری خواهد بود.

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
 • تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی‌باشد.
 • عدم استعمال دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می‌شوند.
 • دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.
 • نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی.
 • احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش‌های اعلامی

داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاری آزمون به شرح ذیل:

 • حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین 70/01/01 به بعد )
 • حداکثر 32 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد. ( متولدین 68/01/01 به بعد )
 • افراد دارای سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه حداکثر 2 سال به شرایط سنی اضافه می گردد.

داوطلبان بومی استان زنجان حتماً در اولویت می باشد. بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

 • محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
 • حداقل دو سال از سنوات تحصیلی داوطلب به صورت متوالی یا متناوب زنجان باشد.
 • دعوت از پذیرفته شدگان آزمون کتبی برای انجام آزمون عملی و مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود. بنابراین قبولی در آزمون کتبی و عملی به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو ( شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد فسخ خواهد گردید.

مهندس مکانیک

(کد : 020)

 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای
 • مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی جامدات – ساخت و تولید
 • قرارداد کاری فقط از طریق پیمانکاری خواهد بود.

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
 • تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی‌باشد.
 • عدم استعمال دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می‌شوند.
 • دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.
 • نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی.
 • احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش‌های اعلامی

داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاری آزمون به شرح ذیل:

 • حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین 70/01/01 به بعد )
 • حداکثر 32 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد. ( متولدین 68/01/01 به بعد )
 • افراد دارای سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه حداکثر 2 سال به شرایط سنی اضافه می گردد.

داوطلبان بومی استان زنجان حتماً در اولویت می باشد. بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

 • محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
 • حداقل دو سال از سنوات تحصیلی داوطلب به صورت متوالی یا متناوب زنجان باشد.
 • دعوت از پذیرفته شدگان آزمون کتبی برای انجام آزمون عملی و مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود. بنابراین قبولی در آزمون کتبی و عملی به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو ( شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد فسخ خواهد گردید.

مهندس صنایع

(کد : 025 )

 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای
 • مقطع کارشناسی و ارشد صنایع
 • قرارداد کاری فقط از طریق پیمانکاری خواهد بود

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
 • تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی‌باشد.
 • عدم استعمال دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می‌شوند.
 • دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.
 • نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی.
 • احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با گرایش‌های اعلامی

داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاری آزمون به شرح ذیل:

 • حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین 70/01/01 به بعد )
 • حداکثر 32 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد. ( متولدین 68/01/01 به بعد )
 • افراد دارای سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه حداکثر 2 سال به شرایط سنی اضافه می گردد.

داوطلبان بومی استان زنجان حتماً در اولویت می باشد. بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

 • محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
 • حداقل دو سال از سنوات تحصیلی داوطلب به صورت متوالی یا متناوب زنجان باشد.
 • دعوت از پذیرفته شدگان آزمون کتبی برای انجام آزمون عملی و مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود. بنابراین قبولی در آزمون کتبی و عملی به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو ( شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد فسخ خواهد گردید.

مهندس عمران

(کد : 030)

 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای
 • مقطع کارشناسی عمران پایه
 • قرارداد کاری فقط از طریق پیمانکاری خواهد بود
 • دارای حق امضاء
 • 2 سال به شرط سنی اضافه می گردد.

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
 • تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی‌باشد.
 • عدم استعمال دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می‌شوند.
 • دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.
 • نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی.
 • احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با گرایش‌های اعلامی

داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاری آزمون به شرح ذیل:

 • حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین 70/01/01 به بعد )
 • حداکثر 32 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد. ( متولدین 68/01/01 به بعد )
 • افراد دارای سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه حداکثر 2 سال به شرایط سنی اضافه می گردد.

داوطلبان بومی استان زنجان حتماً در اولویت می باشد. بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

 • محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
 • حداقل دو سال از سنوات تحصیلی داوطلب به صورت متوالی یا متناوب زنجان باشد.
 • دعوت از پذیرفته شدگان آزمون کتبی برای انجام آزمون عملی و مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود. بنابراین قبولی در آزمون کتبی و عملی به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو ( شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد فسخ خواهد گردید.

کارشناس حسابداری

(کد : 035 )

 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای
 • مقطع کارشناسی حسابداری– مدیریت مالی
 • قرارداد کاری فقط از طریق پیمانکاری خواهد بود

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
 • تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی‌باشد.
 • عدم استعمال دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می‌شوند.
 • دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.
 • نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی.
 • احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با گرایش‌های اعلامی

داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاری آزمون به شرح ذیل:

 • حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین 70/01/01 به بعد )
 • حداکثر 32 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد. ( متولدین 68/01/01 به بعد )
 • افراد دارای سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه حداکثر 2 سال به شرایط سنی اضافه می گردد.

داوطلبان بومی استان زنجان حتماً در اولویت می باشد. بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

 • محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
 • حداقل دو سال از سنوات تحصیلی داوطلب به صورت متوالی یا متناوب زنجان باشد.
 • دعوت از پذیرفته شدگان آزمون کتبی برای انجام آزمون عملی و مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود. بنابراین قبولی در آزمون کتبی و عملی به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو ( شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد فسخ خواهد گردید.

کارشناس منابع انسانی

(کد : 040)

 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت، پروژه‌ای
 • مقطع کارشناس مدیریت منابع انسانی – مدیریت آموزشی
 • قرارداد کاری فقط از طریق پیمانکاری خواهد بود

شرایط عمومی

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
 • تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی‌باشد.
 • عدم استعمال دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه.
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می‌شوند.
 • دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.
 • نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی.
 • احراز صلاحیت‌های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

 • داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با گرایش‌های اعلامی

داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاری آزمون به شرح ذیل:

 • حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. ( متولدین 70/01/01 به بعد )
 • حداکثر 32 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد. ( متولدین 68/01/01 به بعد )
 • افراد دارای سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه حداکثر 2 سال به شرایط سنی اضافه می گردد.

داوطلبان بومی استان زنجان حتماً در اولویت می باشد. بومی به فردی اطلاق می‌شود که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشد:

 • محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
 • حداقل دو سال از سنوات تحصیلی داوطلب به صورت متوالی یا متناوب زنجان باشد.
 • دعوت از پذیرفته شدگان آزمون کتبی برای انجام آزمون عملی و مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود. بنابراین قبولی در آزمون کتبی و عملی به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد و تعهدی برای شرکت ایجاد نمی کند. همچنین متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو ( شامل آزمون، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می‌باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد فسخ خواهد گردید.

 

این آگهی مربوط به ۲۳ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.