c

استخدام مترجم جهت ترجمه کتاب از کلیه زبان ها به فارسی

۵۰۳ روز قبل نشان شده نشان کردن
انتشارات شگفت در تهران به مترجم جهت ترجمه کتاب از کلیه زبان ها به فارسی نیازمند است.
این آگهی مربوط به ۵۰۲ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.