استخدام خیاط بیرون بر و چرخکار ماهر در رشت

۲۸۸ روز قبل نشان شده نشان کردن
به تعدادی همکار خیاط بیرون بر و همکار دکمه شیرازه زن و چرخکار ماهر در رشت نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۲۸۷ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.