استخدام 8 عنوان شغلی در صنایع آهن و فولادکاران رستمی از همدان

۳۵ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام صنایع آهن و فولادکاران رستمی

شرکت صنایع آهن و فولادکاران رستمی جهت تکمیل کادر خود از استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارشناس برنامه ریزی و تولید
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعهد کاری
 • ماهر و مسلط به امور برنامه ریزی
 • حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.
جوشکار
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعداد : 5 نفر
 • تعهد کاری
 • ماهر و مسلط به امور برنامه ریزی
 • حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
 • مسلط به جوش co2
 • توانایی جوشکاری با کیفیت
 • آشنا به جوش اسکلت و تکمیل کاری سازه فلزی، سوله و مخازن
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.
مونتاژ کار اسکلت و استراکچر
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعداد : 5 نفر
 • تعهد کاری
 • مسلط به مونتاژ کاری استراکچر و سوله
 • ماهر و مسلط به امور مونتاژ کاری
 • حداقل سابقه کاری مرتبط با صنعت
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.
جوشکار co2
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعداد : 5 نفر
 • ماهر و مسلط
 • مسلط به جوش co2
 • توانایی جوشکاری با کیفیت
 • آشنا به جوش اسکلت و تکمیل کاری سازه فلزی، سوله و مخازن
 • تعهد کاری
 • دارای سابقه کاری مرتبط صنعت
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.
نیروی فنی ساده
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعداد : 5 نفر
 • ماهر و مسلط
 • تعهد کاری
 • دارای سابقه کاری مرتبط صنعت
 • آشنایی با جوشکاری
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.
برش کار قیچی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعداد : 2 نفر
 • ماهر و مسلط
 • حداقل سابقه کار صنعتی
 • آشنایی به جوشکاری
 • آشنا به برشکاری
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.
اپراتور cnc
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعداد : 2 نفر
 • آشنایی کامل به اپراتوری cnc
 • حداقل سابقه کار صنعتی
 • ماهر و مسلط
 • تعهد کاری
 • آشنایی به جوشکاری
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.
پانچ کار
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تعهد کاری
 • ماهر و مسلط به پانچکاری
 • توانایی جوشکاری
 • حداقل سابقه کار صنعتی
 • بیمه
 • حقوق به موقع
 • سرویس
 • نهار از برج 3 به بعد
 • صبحانه
 • استراحت
 • هزینه بعد مسافت پرداخت میگردد
 • پاداش افزایش تولید
 • اسکان در محل شرکت جهت پرسنل شهرستانی
 • در صورت تعهد و پیشرفت حقوق پایه یک میلیون بالاتر بسته میشود.

 

این آگهی مربوط به ۳۵ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.