c

استخدام تصویربرداری بیمارستان پیامبران در تهران

۱۰ روز قبل
به تکنسین بیهوشی اتاق عمل(آقا) جهت دستیاربیوپسی پروستات تصویربرداری بیمارستان پیامبران در تهران نیازمندیم.
تلفن: 0214xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی