c

استخدام حسابدار با تجربه کافی در شیراز

۶ روز قبل نشان شده نشان کردن
به حسابدار با تجربه کافی جهت یک شرکت دارویی و بهداشتی در شیراز نیازمندیم.
تلفن: 0713xxxxxxx (نمایش کامل)
موبایل: 0917xxxxxxx (نمایش کامل)
آدرس ایمیل: emplxxxxxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی