c

استخدام قصاب و مرغکار حرفه ای جهت فروشگاه پروتئینی در کرج

۵ روز قبل
به قصاب و مرغکار حرفه ای جهت فروشگاه پروتئینی در کرج (خیابان بهار) نیازمندیم.
موبایل: 0990xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی