c

استخدام کارمندفروش جهت همکاری درشعبه چهارراه ولیعصر شرکت پارسه

۳ روز قبل نشان شده نشان کردن
به کارمندفروش جهت همکاری درشعبه چهارراه ولیعصر شرکت پارسه در شهر تهران نیازمندیم.
تلفن: 0216xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی