c

استخدام پرسنل تاسیسات جهت مجموعه آرامان در اصفهان

۳ روز قبل نشان شده نشان کردن
به پرسنل تاسیسات آقا جهت مجموعه فرهنگی ورزشی آرامان در اصفهان نیازمندیم.
ساعت مراجعه : 10 الی 14
آدرس: انتهای شیخ بهایی - خیابان جهاد - کوچه 6
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی