استخدام مهندس تاسیسات آشنا به برق در کارگاه خاش بلوچستان

۶۹ روز قبل نشان شده نشان کردن
به مهندس تاسیسات آشنا به برق فنی، برآرود و اجرا در کارگاه خاش بلوچستان نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۶۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.