c

استخدام 10 ردیف شغلی با حقوق و مزایا در هلدینگ گل خندان تجارت

امروز نشان شده نشان کردن

استخدام گل خندان تجارت

هلدینگ گل خندان تجارت برای تکمیل تیم ارتباطات، بازاریابی، فروش اینترنتی و تولید محتوای شرکت های زیر مجموعه خود برای سال جدید در استان اصفهان از افراد با نگرش مثبت، خلاق، متخصص و عملگرا دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
 مدیر روابط عمومی
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 
 
 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
 کارشناس تبلیغات
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 
 
 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
کارشناس دیجیتال مارکتینگ

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
 کارشناس تولید محتوا
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
کارشناس گرافیک

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
کارشناس کپی رایتر

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
کارشناس ویدیو مارکتینگ

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
کارشناس شبکه های اجتماعی

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
کارشناس سئو

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما
کارشناس وب مستر

 • جنسیت: آقا ، خانم
 • متخصص در این عنوان
 • حداکثر 35 سال سن 

 

 • کار در محیطی پویا، جوان و ارزش آفرین 
 • حقوق
 • مزایا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی درمان رایگان
 • میان وعده و نهار رایگان
 • پاداش 
 • در کل دستمزد و کسب درآمد کافی و شایسته شما
 • پرداخت های منظم و بدون تاخیر از سمت کار فرما

 

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم پی دی اف رزومه خود؛ عکسی که خودتان فکر می کنید معرف خوبی برایتان است و یک متن با زبان محاوره ای 96 کلمه ای که معرف شخصیت و روحیه شما باشد را به ایمیل زیر ارسال نمایند و به جمع 220 نفره ی ما بپیوندند.

حتما در عنوان ایمیل عنوان شغلی مورد تقاضای خود را قید کنید و از هیچ راهی جز همین راه ارتباطی برای ارتباط با ما استفاده نکنید. معتقدیم کسانی که رزومه خواسته شده ما را به طور کامل و از کانال خواسته شده ارسال می کنند انسان های حرفه ای هستند و ما قطعا برای آن ها ارزش قائل خواهیم بود.