استخدام نیروی ساده،آشپز،تاسیسات از ساکنین 11 استان

۶۴۱ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک رستوران معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی جهت همکاری در تهران، کرج و متل قو دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط محل کار و اطلاعات تماس
کارگر ساده
 • جنسیت :آقا
 • مزایا : صبحانه ناهار شام
 • همراه با جای خواب
 • بیمه و حقوق بالا
 • استخدام فوری

 

از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی

 • محل کار: شهریار
 • تماس:

    تماس همه روزه حتی تعطیلات
کارگر ساده
 • جنسیت :آقا
 • مزایا:صبحانه، ناهار، شام
 • همراه با جای خواب
 • بیمه و حقوق بالا
 • استخدام فوری

از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی

 • محل کار: کرج
 • تماس:

    تماس همه روزه حتی تعطیلات
کارگر ساده
 • جنسیت : اقا
 • مزایا: صبحانه، ناهار، شام
 • همراه با جای خواب
 • بیمه و حقوق بالا
 • استخدام فوری


از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی

 • محل کار: تهران
 • تماس:

    تماس همه روزه حتی تعطیلات
کارگر ساده
 • جنسیت : آقا
 • مزایا: صبحانه، ناهار، شام
 • همراه با جای خواب
 • بیمه و حقوق

از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی

 • محل کار:مازندران (متل قو)

  تماس همه روزه حتی تعطیلات

تاسیسات
 • جنسیت: آقا
 • مزایا : صبحانه، ناهار، شام
 • همراه با جای خواب
 • بیمه و حقوق بالا
 • استخدام فوری

از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی
 • محل کار : شهریار

تماس همه روزه حتی تعطیلات

آشپز
 • جنسیت : آقا
 • همراه با جای خواب و بیمه
 • حقوق بالا و مزایا
 • استخدام فوری


از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی


 
 • محل کار : جاده چالوس
 • تماس :

تماس همه روزه حتی تعطیلاتآشپز
 • جنسیت : آقا
 • همراه با جای خواب و بیمه
 • حقوق بالا و مزایا
 • استخدام فوری


از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی

 
 • محل کار : تهران
 • تماس:

تماس همه روزه حتی تعطیلات

آشپز  
 • جنسیت : آقا
 • همراه با جای خواب و بیمه
 • حقوق بالا و مزایا
 • استخدام فوری


از ساکنین استان های کردستان، همدان، کرمانشاه، مازندران ، تهران، البرز ، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین ، مرکزی

 
 • محل کار : شهریار
 • تماس :

تماس همه روزه حتی تعطیلات

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با توجه به اطلاعات تماس درج شده در جدول بالا جهت تماس اقدام نمایند.

دقت : اطلاعات تماس در آخرین ستون جدول درج شده است
این آگهی مربوط به ۶۴۱ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.