استخدام Assistant CEO در استودیو بازی سازی دوندوک در همدان

۴۵ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام استودیو بازی سازی دوندوک

استودیو بازی سازی دوندوک جهت تکمیل کادرر خود در استان همدان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Requirements Subject

Gender: Female

Type of cooperation: part time

Residency in Hamedan city

English proficiency (At least Reading & Writing)

Fluent in Office, Google products, etc

Familiar with various Social Media (Sending posts, Copywriting)

Flexibility to perform various tasks

Skills in communicating verbally and in writing with people

Having Organizational skills and Time management

Skills in research, analysis, and presentation of results

Having a personal Laptop

Assistant CEO

 

این آگهی مربوط به ۴۵ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.