c

استخدام دندانپزشک جهت کلینیک خیریه در تهران

۵ روز قبل نشان شده نشان کردن
به دندانپزشک جهت کلینیک خیریه در تهران نیازمندیم .
تلفن: 0215xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.
گزارش اشکال آگهی