استخدام کمک پیتزا زن و سالن کار و کانترکار جهت همکاری در کرج

۳۰۹ روز قبل نشان شده نشان کردن
به یک نفر کمک پیتزا زن و سالن کار و کانترکار با جای خواب جهت همکاری در کرج نیازمندیم.
این آگهی مربوط به ۳۰۸ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.