استخدام 8 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در تهران

۴۷ روز قبل نشان شده نشان کردن

یک شرکت معتبر در موضوع فعالیت فروشگاه های زنجیره ای جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

این شرکت در پذیرش یا رد یک یا کلیه درخواست ها مختار می باشد.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
حسابدار
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری مرتبط یا هفت سال سابقه کار مرتبط
 • حقوق ثابت
کارشناس بازرگانی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • آشنا به امور خرید و بازرگانی
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط یا هشت سال سابقه کار مرتبط
 • حقوق ثابت
کارشناس اداری
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • مسلط به امور اداری و آموزش
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط یا هفت سال سابقه کار مرتبط
 • حقوق ثابت
کارشناس حقوقی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • آشنا به امور قراردادها
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
 • حقوق ثابت
کارشناس توسعه
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
 • حقوق ثابت
کارشناس ارتباطات
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
 • حقوق ثابت
مهندس معماری
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • مسلط به طراحی داخلی
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط
 • حقوق ثابت
کارشناس کامپیوتر
 • جنسیت: آقا، خانم
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و پیرو یکی از ادیان توحیدی
 • عدم سوء پیشینه و نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران
 • عدم استعمال دخانیات و داشتن سلامت کامل
 • مسلط به نرم افزار، شبکه و رایانه
 • دارا بودن روابط عمومی و اجتماعی بسیار عالی
 • حداکثر سن 30 سال
 • دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط یا سه سال سابقه کار مرتبط
 • حقوق ثابت

 

این آگهی مربوط به ۴۷ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.