استخدام 14 ردیف شغلی در بیمارستان نور شهریار در تهران و البرز

۳۱۵ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام بیمارستان نور شهریار

بیمارستان نور شهریار جهت تکمیل بانک اطلاعاتی خود در استانهای تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز
انباردار 
 • جنسیت: آقا، خانم
 •  تحصیلات: دیپلم
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط (ترجیحاً بیمارستانی)
 • آشنایی با اصول انبارداری
کارشناس بیهوشی 
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تحصیلات: کارشناس هوشبری
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط (ترجیحاً بیمارستانی)
کارشناس اتاق عمل 
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تحصیلات: کارشناس اتاق عمل
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط (ترجیحا بیمارستانی)
کارشناس رادیولوژی
 • جنسیت: آقا، خانم
 • تحصیلات: کارشناس رادیولوژی
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط (ترجیحاً بیمارستانی)
کارشناس بهداشت محیط 
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: کارشناس بهداشت محیط
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در بیمارستان
کارشناس بهداشت حرفه ای 
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: کارشناس بهداشت حرفه ای
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در بیمارستان
آماده ساز تصویربرداری ( کمک کارشناس تصویربرداری) 
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: حداقل دیپلم
 • سن: حداکثر 30 سال
 • حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در بخش
 • تصویربرداری
متصدی پذیرش تصویربرداری 
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: حداقل دیپلم
 • سن: حداکثر 30 سال
 • حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در بخش تصویربرداری
 • مسلط به نسخه خوانی
تایپیست تصویربرداری 
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: حداقل دیپلم
 • سن: حداکثر 30 سال
 • حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در بخش تصویربرداری
 • توانایی تایپ فارسی و لاتین به صورت ده انگشتی
سوپروایزر آموزش
 • جنسیت: 
 • تحصیلات: کارشناس پرستاری
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط 
 سوپروایزر بالینی 
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: کارشناس پرستاری
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط
 سرپرستار
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: کارشناس پرستاری
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط 
کارشناس تجهیزات پزشکی
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: کارشناس مهندسی پزشکی
 • سن: حداکثر 35 سال
 • حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در بیمارستان
رئیس مدارک پزشکی
 • جنسیت: آقا ، خانم
 • تحصیلات: کارشناس مدارک پزشکی
 • سن: حداکثر 40 سال
 • حداقل 5 سال سابقه کار به عنوان رئیس مدارک پزشکی

 

این آگهی مربوط به ۳۱۵ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.