استخدام 9 عنوان شغلی در هلدینگ حامی سرمایه سروش پارسیان در تهران

۳۹ روز قبل نشان شده نشان کردن

استخدام سروش امید پارسیان

هلدینگ حامی سرمایه سروش پارسیان ،مجموعه‌ فعال درزمینه کشاورزی و دامپروری و شیلات ، جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد متخصص و کارآمد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارشناس سرمایه گذاری
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس /رشته اقتصاد ، بازرگانی
 • تحلیل فرصت ها ی سرمایه گذاری
 • تجزیه و تحلیل اقتصادی مالی طرح ها و شرکت ها
 • آشنایی با بورس
 • آشنایی و توانایی کار با نرم افزارهای مالی
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس ارزیابی طرح
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته اقتصاد ، بازرگانی
 • توانایی تحلیل بازار
 • توانایی نگارش امکان سنجی طرح در سطح بانکی
 • توانایی کار با نرم افزار COMFAR
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس حقوقی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته حقوق
 • آشنا به کلیه مواد و مقررات حقوقی و توانایی تهیه و تنظیم لوایح مربوط
 • توانایی کنترل قراردادها و صورت جلسات
 • توانایی تنظیم لوایح حقوقی و شرکت در محاکم
 • انجام محاسبات لازم در امور قراردادها ی پیمانکاری
 • بررسی و تجزیه و تحلیل و کنترل کلیه قراردادهای مربوط
 • توانایی تهیه پیش نویس قراردادها
 • انجام امور حقوقی و ثبتی در مورد ثبت علائم تجاری و مشابه
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس بازرگانی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته بازرگانی و صنایع
 • توانایی تعیین قیمت فروش محصولات و نرخ گزاری آنها
 • آشنا به مسائل مرتبط با گمرک و بانک ها
 • دانش لازم در مورد اصول بازاریابی
 • آشنایی با قواعد CRM
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس برنامه ریزی و توسعه
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته بازرگانی و صنایع
 • توانایی بررسی و تهیه و تنظیم آئیین نامه ها و روش ها و دستورالعمل های مربوطه
 • توانایی مطالعه و بررسی و تحقیق در مورد آیین نامه و ضوابط
 • جمع آوری و انعکاس اطلاعات مربوط به سوابق و عملکرد شرکت ها در خصوص رتبه بندی
 • توانایی تهیه و تدوین سیستم های جدید
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس صنایع تبدیلی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته صنایع و بازرگانی
 • آشنایی با حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی و دامپروری
 • شناسایی خط مشی شرکت در زمینه فروش
 • آشنا با مجوزهای قانونی و شیوه اخذ آنها
 • توانایی محاسبات بهینه سازی اقتصادی در حوزه صنایع تبدیلی
 • شناسایی با اصول تعیین خسارت محصول
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس کشاورزی
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته کشاورزی
 • کارشناسی نافذ در خصوص تامین ماشین آلات و تجهیزات
 • توانایی تشخیص و تجزیه انواع کودها و سم ها و آفت کش ها برای انواع محصولات و مزارع
 • توانایی و مهارت جهت اداره مزارع و باغات بزرگ
 • آشنایی بر اصول کاشت و داشت و برداشت به نحوه کامل
 • توانایی انجام مطالعات و تحقیقات کشاورزی
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس حسابداری
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته حسابداری و اقتصاد
 • کنترل دوره ای اسناد و مدارک
 • توانایی تهیه گزارشات مالی
 • توانایی ثبت اسناد حسابداری
 • آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و مالیات
 • آشنایی با استاندارد های حسابداری
 • کنترل حسابهای مالی و محاسباتی
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه
کارشناس دامپروری
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مدرک تحصیلی : لیسانس – فوق لیسانس / رشته دامپروری
 • توانایی جیره بندی انواع دامهای سبک و سنگین
 • آشنا با مقدمات اصول اصلاح نژاد دام و روش های آن
 • توانایی ارزیابی یک واحد صنعتی و نیمه صنعتی
 • ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه 7:00 تا 16:00 و پنج شنبه ها تعطیل

صلاحیت ها و مهارت عمومی :

 • داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • توانایی کار با کامپیوتر و نرم افزار های مربوط
 • خلاق و نوآور در زمینه شغل
 • سابقه کاری : 2 تا 5 سال
 • حقوق و مزایا : توافقی + بیمه

 

این آگهی مربوط به ۳۹ روز پیش است و منقضی شده است بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود.