شرکت ارتباطات مبین‌نت با هدف ایجاد زیرساخت‌های باندپهن بی‌سیم به‌صورت سراسری در سال 1387 تاسیس شد. این شرکت پس از شرکت در مناقصه‌ی سراسری وایمکس و اخذ پروانه‌ی این فناوری در سال 1389 شبکه‌ی سراسری ارائه‌ی اینترنت پرسرعت بی‌سیم بر بستر فناوری وایمکس را بهره‌برداری کرد و توانست در مدت کوتاهی بیش از 850 هزار مشترک را جذب نماید

فرصت های شغلی ثبت شده ارتباطات مبین نت

استخدام کارشناس فروش سازمانی در ارتباطات مبین نت / تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام مشاور فروش درشرکت ارتباطات مبین نت/تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس فروش پهنای باند (Bandwidth Sales) / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی سازمانی (B2B Marketing) در مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی مشتریان سازمانی / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کادر فروش سازمانی،فروش پهنای باند،توسعه بازار/ مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام حوزه روابط عمومی,امورمشتریان,فروش,هماهنگی CM/ مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی،کارشناس امور مشتریان سازمانی
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس فروش پهنای باند،کارشناس هماهنگی CM / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی عوامل فروش در شرکت مبین نت-تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی عوامل فروش،کارشناس فروش مستقیم(تلفنی)
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کادر فروش و امور مشتریان در مبین نت / تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس B2B Marketing، کارشناس امور مشتریان/ مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت ارتباطات مبین نت / تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام SERVICE DESK ، برنامه نویس CRM ،کارشناس پشتیبانی سیستم
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس مرکز تماس،کارشناس امور مشتریان/مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی امور قرارداد،کارشناس فروش / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس فروش مستقیم (تلفنی) آقا در تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام 12 ردیف شغلی در شرکت ارتباطات مبین نت / تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس فروش پهنای باند،نمایندگان، دیتاسنتر/ مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران