شرکت ارتباطات مبین‌نت با هدف ایجاد زیرساخت‌های باندپهن بی‌سیم به‌صورت سراسری در سال 1387 تاسیس شد. این شرکت پس از شرکت در مناقصه‌ی سراسری وایمکس و اخذ پروانه‌ی این فناوری در سال 1389 شبکه‌ی سراسری ارائه‌ی اینترنت پرسرعت بی‌سیم بر بستر فناوری وایمکس را بهره‌برداری کرد و توانست در مدت کوتاهی بیش از 850 هزار مشترک را جذب نماید

فرصت های شغلی ثبت شده ارتباطات مبین نت

استخدام بازاریاب با مزایا در شرکت ارتباطات مبین نت در تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام 4 ردیف شغلی در حوزه فروش و مارکتینگ در مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس مارکتینگ و تبلیغات (فوق لیسانس مدیریت/ IT)
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام 3 ردیف شغلی در یک شرکت ارتباطات مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس فروش سازمانی در ارتباطات مبین نت / تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام مشاور فروش درشرکت ارتباطات مبین نت/تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس بازاریابی سازمانی (B2B Marketing) در مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی مشتریان سازمانی / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس فروش پهنای باند (Bandwidth Sales) / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کادر فروش سازمانی،فروش پهنای باند،توسعه بازار/ مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام حوزه روابط عمومی,امورمشتریان,فروش,هماهنگی CM/ مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس روابط عمومی،کارشناس امور مشتریان سازمانی
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس فروش پهنای باند،کارشناس هماهنگی CM / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی عوامل فروش در شرکت مبین نت-تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی عوامل فروش،کارشناس فروش مستقیم(تلفنی)
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کادر فروش و امور مشتریان در مبین نت / تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس B2B Marketing، کارشناس امور مشتریان/ مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام 7 ردیف شغلی در شرکت ارتباطات مبین نت / تهران
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام کارشناس پشتیبانی امور قرارداد،کارشناس فروش / مبین نت
ارتباطات مبین نت
تهران
استخدام SERVICE DESK ، برنامه نویس CRM ،کارشناس پشتیبانی سیستم
ارتباطات مبین نت
تهران