شرکت سهامی خاص آرایشی بهداشتی فراآراگستر ترنج در تاریخ 1396/07/20 در قم تاسیس گردیده و با هدف تولید و توزیع محصولات آرایشی بهداشتی گیاهی و شیمیایی فعالیت می کند.