شرکت تدبیر اندیشان داروسازان با نیروهای جوان و فعال، با هدف ارائه خدمات متمایز به داروخانه های معتبر سطح شهر تهران از سال 1398 فعالیت خود را آغاز نموده است.
ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش است که به صورت پویا و نظام مند در توسعه و تعالی خدمت رسانی به داروخانه ها ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش و مهارت های خود در راستای تحقق اهدافی چون تامین و توسعه منابع انسانی، پشتیبانی فناوری اطلاعات، خدمات حقوقی، پشتیبانی نرم افزار و ارائه کلیه امور مربوط به حوزه مالی و مالیاتی گام بردارد.