آغاز کار ما به عنوان، ناشر کتاب های کمک آموزشی در سال 1375 توسط شخص دکتر محمدرضا سالکی رقم خورد. ما به منظور تالیف و چاپ کتاب‌های کمک آموزشی، تولید محصولات و ارائه خدمات فرهنگی- آموزشی در عرصه انتشارات کشور ظاهر شدیم و در طی این سال‌ها با استفاده از اساتید و متخصصان مجرب و هم‌چنین با استفاده از فناوری‌های روز و نیز با کسب تجارب مختلف در جهت اشاعه علم و دانش کشور کوشیده ایم.

ما متعهد به گسترش نقش خود به عنوان نهاد فرهنگی هستیم که در خدمت جامعه نه تنها با کتاب هایی که منتشر می کنیم و سرمایه گذاری هایی که در ایده های جدید ،خلاقیت و صداهای متنوع ایجاد کنیم بلکه از طریق کمک هایی خیر خواهانه و رهبری کمپین ها و ابتکارات متعدد در سراسر منطقه که سواد آموزی و فرهنگ خواندن را ارتقا می بخشد و باور ما را به قدرت کتاب ها برای برقراری ارتباط و تغییر زندگی بازتاب می دهد.

فرصت های شغلی ثبت شده انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر

استخدام ویراستار دینی،ویراستار عربی در انتشارات کاگو در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام حسابدار ارشد،ویراستار شیمی در انتشارات کاگو در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام مسئول دفتر در انتشارات آموزشی کاگو در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام طراح گرافیست در انتشارات کاگو در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام تصویرگر،ایندیزاین کار،ویراستار شیمی در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام گرافیست،بازاریاب حضوری،راننده نیسان در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام راننده نیسان در انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام کارگر ساده صحافی در انتشارات کاگو-شورآباد تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام کارپرداز در انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام گرافیست،مسئول روابط عمومی،کارآموز حسابداری در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام کارمند اداری مالی، کارشناس فروش،ویزیتور در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام کارشناس فروش دارای مسلط به فرایند فروش تلفنی-تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام کارمند اداری مالی ترجیحا رشته حسابداری در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام ویزیتور آشنا با حوزه فروش و بازاریابی در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام راننده نیسان(بدون خودرو) و کارگر ساده در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام صفحه آرای ایندیزاین مسلط به نرم افزار ایندیزاین
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام مولف کتاب‌های کنکور در انتشارات کاگو در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام مسئول بخش ویرایش خوش ذوق در زمینه کودک و نوجوان-تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام ویراستار ادبی، ویراستار علمی در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران
استخدام نمونه خوان، ویراستار علمی تخصصی در تهران
انتشارات کاگو صنفی دفتر نشر
تهران