شرکت "شیوه نوین ارتباط پایدار" با بیش از یک دهه تجربه در جهت ارائه مطلوب خدمات انفورماتیکی و بهره گیری از تخصص، تجارب و توانمندیهای موسسین جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بشرح زیر تاسیس گردید:

ارائه مشاوره های تخصصی با استفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی و روشهای مدرن مهندسی
توسعه و ارتقاء سطح انفورماتیکی مشتریان با ارائه سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب ،با رعایت اصول مهندسی و توجه به تازه های تکنولوژی
طراحی و پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری ، سخت افزاری وشبکه های داخلی وخارجی
طراحی و پیاده سازی سیستمهای حفاظت پیرامونی ودوربینهای مداربسته
طراحی وپیاده سازی سیستمهای امنیت شبکه
پشتیبانی وارائه خدمات مناسب وجلب رضایت مشتریان