در شرکت ایرانیان سپهر آسمان که با برند "چاپ ایران سپهر" شناخته شده است ، با توجه به چشم انداز خود مبنی بر نائل شدن به شناخته شده ترین برند صنعت چاپ و بسته بندی در رهبری تکنولوژی با قابلیت‌های کیفیت کلاس جهانی ، وظیفه حساسی در صنعت چاپ و بسته بندی بر عهده داشته و همواره در این راستا گام های قابل توجهی در این صنعت برداشته است. از این رو تحولات شگرف پیش آمده در ارائه خدمات نوین چاپی در کشور از تیم چاپ ایران سپهر نشات گرفته که ساخت این مسیر توسط عزیزی بزرگوار بنام " زنده یاد عابدین روح روان " انجام شد و با تجربیاتی ارزشمند با بیش از نیم قرن در صنعت چاپ ، همواره به عنوان نو آورترین و ایده پرداز ترین شرکت در صنعت چاپ و بسته بندی شناخته شده است.