شرکت حلوای کویر یزد در سال 1374 با رویکرد فعالیت در زمینه تولید مواد غذایی به ثبت رسید و رسالت خود را با تولید محصولات سالم و خاطره انگیز به جامعه هدف ،با شعار فرجامی شروع یک خاطره شیرین آغاز کرد.

خواستن را در بهترین بودن دانسته و بهترین بودن را در عملکرد بر پایه صادق ترین و سالم ترین تفکر دانست.

دستاورد این تفکر در اوایل سال 1384 ارائه محصولات در بالاترین استانداردهای ممکن بود که در چیدمانی متشکل از آزموده ترین نیروها در قالب استاندارد ISO 9001 شکل گرفت و امروز مفتخریم که فعل خواستن دیروز خود را در توانستن یافته ایم .

فرجامی برای ارتقاء سطح کیفی محصولات خود در سال 1385 اقدام به راه اندازی دستگاه های مکانیزه تولید بیسکویت به همراه کیفیتی برتر کرده است،که بی شک نظرات ،پیشنهادات و انتقادات سازنده شما باعث بهتر شدن کیفیت محصولات خواهد بود .

فرجامی با تلاش پیگیر و روزافزون با تولید محصولات بهتر از نظر کمی و کیفی در صدد جلب رضایت مشتریان عزیز می باشد.

حلوای کویر یزد (فرجامی)
واحد کنترل کیفی

فعالیت واحد کنترل کیفی فرجامی، قبل از ورود مواد اولیه به کارخانه آغازمی شود. مـواد اولیه محصولات فرجامی از معـتـبـرتـرین تـامین کنـنـدگـان تهیه می شود مواد خریداری شده قبل از ورود به سیستم تولید با آزمایشات متعدد مورد بررسی قرار می گیرند . استاندارد تولید فرجامی منطبق با آخرین استانداردهای صنایع غذایی جهان است. برای اطمینان ازاعمال دائمی این استانداردها کلیه کارکنان فرجامی آموزشهای لازم را دیده اند و هر یک ازآنان مراقبتهای لازم برای استمرار اصول کیفی تولید را به عمل می آورند. علاوه برآن، واحد کنترل کیفی که توسط چندین کارشناس مـجـرب در رشـتـه هـای صنایع غذایی و شـیـمـی اداره می شود بر تمامی مراحل تولید نظارت دارد. واحد کنترل کیفی، حتی مراحل پس از تولید، شامل بسته بندی و انبار تا آخرین مرحله خروج محصول از شرکت تحت کنترل واحد مربوطه می باشد تا محصولات فرجامی درسالم ترین و بهترین شرایط ممکن به دست یاران فرجامی برسد.