شرکت پارسی مپ سرویس نقشه بومی ایران همراه با دقیقترین سرویس آدرس یابی و جستجوی اماکن و خدمات شهری راه اندازی کرده است. در پارسی مپ این امکان فراهم شده است تا بتوان به سادگی و بر اساس روش معمول آدرس دهی، آدرس مورد نظر خود را پیدا کرده و نتیجه آن را بر روی نقشه بومی مشاهده و مسیریابی نمود.در پارسی مپ سرویس های نقشه و راهکارهای مکان محور به مجموعه های مختلف در سطح کشور ارایه میشود.